-300x98 Ενοικίαση φωτοτυπικών

Ενοικίαση φωτοτυπικών

  • Με την ενοικίαση φωτοτυπικών Δεν απαιτούνται κεφάλαια για την αγορά του μηχανήματος
  • Διαχειρήσιμο κόστος για την εταιρεία ή τον οργανισμό με μικρή μηνιαία καταβολή του μισθώματος και του κόστους ανά αντιγράφου με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία μας.
  • Δεν απαιτείται χρηματοδότηση από τράπεζα.
  • Μείωση των εξόδων του πελάτη σε σχέση με την συντήρηση μηχανημάτων on call base, διότι υπάρχει σταθερό κόστος αντιγράφου για τα έγχρωμα και τα ασπρόμαυρα αντίγραφα, χωρίς κρυφά κόστη, περιλαμβάνοντας όλες τις ενδεχόμενες ζημιές που μπορούν να προκύψουν στο μηχάνημα ,ακόμα και από αυξομειώσεις του ρεύματος.
  • Αναβάθμιση των εγγράφων σας με έγχρωμες ποιοτικές φωτοτυπίες και εκτυπώσεις.
  • Ψηφιοποίηση εγγράφων με αυτόματο τροφοδότη 25 αντιγράφων το λεπτό με διπλή όψη και δυνατότητα scan to email.
  • Δυνατότητα εξαγοράς  μετά την παρέλευση 12-24 μήνες της ενοικίασης φωτοτυπικού μηχανήματος .

Στην ανταγωνιστική αγορά των ψηφιακών μηχανημάτων, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα , φωτοτυπικά μηχανήματα δημιουργούν αλλαγές στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων των περισσότερων εταιρειών. Η C.R.C. group έχοντας ήδη μια επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα) από το 2000 έρχεται να δώσει εξειδικευμένες λύσεις με την εμπειρία της στο να εισάγει, να εμπορεύεται, να συντηρεί και να κάνει ενοικίαση φωτοτυπικών , φωτοαντιγραφικών και δικτυακών εκτυπωτών σε χαμηλές τιμές .

Στις μέρες μας παρατηρείται στροφή ακόμη και των μικρών εταιρειών-γραφείων να καλύπτουν τις ανάγκες των εκτυπώσεων από τον Η/Υ με τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τα φωτοαντιγραφικά. Αυτό συμβαίνει διότι το κόστος αντιγράφου είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους laser εκτυπωτές, το κόστος συντήρησης των φωτοαντιγραφικών είναι χαμηλότερο, καθώς τα αναλώσιμά τους διαρκούν πολύ περισσότερο. Επίσης τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα παρέχουν ψηφιακές ευκολίες μειώνοντας το χρόνο που χρειάζεται για ψηφιοποίηση-σκανάρισμα με τους αυτόματους τροφοδότες πρωτοτύπων διπλής όψης . Τέλος, τα μηχανήματα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν χρειάζονται άμεση αντικατάσταση, όπως τα entry-level (μικροί εκτυπωτές)

Λύσεις ενοικίασης μεταχειρισμένων μηχανημάτων

Η C.R.C. κατόρθωσε να χαράξει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο της μηχανοργάνωσης γραφείου με την φιλοσοφία να παρέχει λύσεις με σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλισμούς στους πελάτες της με χαμηλό κόστος επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αύξηση στην παραγωγικότητα της κάθε επιχείρησης λειτουργώντας παράλληλα και σαν system integrator.Τα ανακατασκευασμένα φωτοτυπικά μηχανήματα είναι μηχανήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εταιρείες με αντίγραφα που διαφέρουν ανά περίπτωση και είναι ανακατασκευασμένα με άρτια επιμέλεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Αγοράζοντας ένα ανακατασκευασμένο ή κάνοντας μια ενοικίαση φωτοτυπικού μηχάνηματος εξοικονομείτε χρήματα για την επιχείρησή σας έως και 50%, καθώς αποτελεί μια πολύ πιο οικονομική λύση σε σχέση με την αγορά καινούργιου. Οι τιμές των  φωτοτυπικών ανακατασκευής στην αγορά ποικίλλουν ανάλογα με την κατάστασή τους, τη χρήση τους, την συντήρηση και την ανάγνωση μετρητών.

Ήδη στις ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα με τον κανόνα να αγοράζουν εξοπλισμό μεταχειρισμένων μηχανών. Ο λόγος που πωλούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή είναι επειδή δεν είναι ολοκαίνουργια, παρόλο που η απόδοσή τους είναι σαν να είναι καινούργια. Πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος με πλήρη ενδελέχεια και αντικαθίστανται όλα τα αναλώσιμα που έχουν υποστεί φθορά έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι λειτουργούν άψογα όλα τα μέρη του μηχανήματος. Τα μηχανήματα ανακατασκευής, εκτός από οικονομικά είναι επίσης φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος με παράταση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος, το οποίο διαφορετικά θα χαρακτηριζόταν ως απόβλητο.

0/5 (0 Reviews)