Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Όροι χρήσης

Το www.crcgroup.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φωτοτυπικών  μηχανημάτων και αναλωσίμων της ατομικής επιχείρησης «Διονύσιος Τζερουνιάν» με ΑΦΜ 046463269 με έδρα Δημ. Γούναρη 44, Αγία Παρασκευή, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας  «η επιχείρηση».

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και οι αγορές μέσω αυτού διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης.  Παρακαλείσθε, πριν την επίσκεψη και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  www.crcgroup.gr , να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς η επιπλέον περιήγηση και χρήση του www.crcgroup.gr   συνεπάγεται αυτόματα και τη συναίνεσή σας στην αποδοχή τους.

Η επιχείριση διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr  όποτε εκείνη το κρίνει απαραίτητο , χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες της.  Οι χρήστες/επισκέπτες δε, έχουν την ευθύνη να εξετάζουν κάθε φορά αν υπάρχουν τροποποιήσεις/ενημερώσεις στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση στους όρους χρήσης δεν επηρεάζει ήδη υπάρχουσες προς εκτέλεση παραγγελίες.  Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του www.crcgroup.gr από ανηλίκους ή άτομα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την αποδοχή των όρων χρήσης του www.crcgroup.gr  , δηλώνετε αυτόματα ότι είστε ενήλικας με δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών σας από άτομα ανήλικα που στερούνται δικαιoπρακτικής ικανότητας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπεύθυνος είστε  αποκλειστικά εσείς και γι,αυτό παρακαλείσθε να τηρήτε όλους τους κανόνες ασφάλειας συναλλαγών μέσω internet.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας και προϊόντα

Η επιχείρηση δεσμεύεται για την ποιότητα, την ακρίβεια και την  εγκυρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr , καθώς επίσης  για τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Εντούτοις, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που έχουν προκύψει εξ αμελείας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης

Η επιχείρηση δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που δημοσιεύονται στο www.crcgroup.gr . Εντούτοις, αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.  Η επιχείρηση ευθύνεται μόνο για σοβαρή αμέλεια ή δόλο, σε περίπτωση παραπληροφόρησης ή σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά λάθη που ενδεχομένως παρουσιαστούν στους χρήστες/επισκέπτες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας  ή κατά την επίσκεψή τους σε αυτή και έχει σχέση με προβλήματα της δικής τους  τεχνικής υποδομής.  

Επίσης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων όσον αφορά σε παραπομπές  άλλων σελίδων που υπάρχουν στο www. crcgroup.gr, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

Υποχρεώσεις χρήστη/επισκέπτη

Οι χρήστες του www.crcgroup.gr συναινούν και δεδεσμεύνται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας για αναμετάδοση ή δημοσίευση με τρόπο παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο κλπ. Η επίσκεψη/περιήγηση στο www.crcgroup.gr    και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού  πρέπει να γίνεται  μόνο για προσωπική χρήση και ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προξενεί  με τις πράξεις του βλάβη ή δυσλειτουργία στην παροχή υπηρεσιών του www.crcgroup.gr .

Οι χρήστες/επισκέπτες δεν έχουν το δικαίωμα να διαρρέουν πληροφορίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια κάποια συναλλαγής . Δεν επιτρέπεται η εισβολή των χρηστών και η τοποθέτηση ιών ή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ηθελημένα ή μη στη λειτουργία της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr . Τέλος, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να συλλέξουν δεδομένα μέσω μέσω της ιστοσελίδας μας, να τα χρησιμοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και να παρενοχλήσουν τρίτους. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, μια τέτοια ενέργεια είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Στο www.crcgroup.gr προβάλλεται περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Διονύσιος Τζερουνιάν, ενώ προβάλλονται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα που ανήκουν σε τρίτους, τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα www.crcgroup.gr  για λόγους προωθητικούς των προϊόντων μας και είναι υπό την προστασία του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ακριβές και απόλυτα ξεκάθαρο στο μέτρο του δυνατού και δεν διαβεβαιώνει σε καμιά περίπτωση ότι δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις . Ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει και  καμιά απολύτως ευθύνη έναντι των επισκεπτών του www.crcgroup.gr

Υποχρεώσεις των χρηστών

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr υποχρεούται να διαβάσει την πολιτική απορρήτου πριν από τη χρήση των σελίδων μας και εφόσον δεν συμφωνεί με αυτή, δεν πρέπει να κάνει χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση , αποδεικνύεται ότι συμφωνεί με αυτή και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.  Η www.crcgroup.gr  έχει δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου όποτε εκείνη το κρίνει απαραίτητο, ενώ οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν τη χρήση, αποδεικνύεται ότι  συμφωνούν με την πολιτική απορρήτου.

 Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια του δικτύου

Η Crc Group προσπαθεί να παρέχει στο www.crcgroup.gr ασφάλεια και αξιοπιστία στο χρήστη, καθώς και ακριβή στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα της. Oι χρήστες συναινούν ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε τους βούληση/επιθυμία να βασιστούν στην ορθότητα/ την πληρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του www.crcgroup.gr

H Crc Group δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr δεν θα προσβληθεί ποτέ από ηλεκτρονικούς ιούς και ως εκ τούτου, κάθε χρήστης δεν δύναται να έχει καμιά αξίωση οικονομικής φύσεως για επανόρθωση ενδεχόμενης  ζημιάς στον υπολογιστή του. Ως κ τούτου, ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει δικά του μέτρα προστασίας(antivirus)  πριν τη χρήση του www.crcgroup.gr ή την αποθήκευση περιεχομένου μας στον υπολογιστή του.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα  www.crcgroup.gr παρέχει τη δυνατότητα στο  χρήστη / επισκέπτη, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας ταο ονοματεπώνυμο και το email του στα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.. Η Crc Group συλλέγει από εσάς μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς marketing (δηλαδή ονοματεπώνυμο και email) και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς Marketing και τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων του είτε τηλεφωνικώς στο 2105775820 , είτε αποστέλλοντας email στο [email protected]

Η αποστολή των newsletters θα γίνεται μόνο σε όσους χρήστες έχουν κάνει εγγραφή στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Η εγγραφή του χρήστη για τη λήψη newsletters ή μη δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του έναντι του www.crcgroup.gr .Η αποστολή των newsletters και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του www.crcgroup.gr, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή newsletters όποτε το θελήσει.

Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

Εφόσον  ο χρήστης δεν έχει πλέον επιθυμία την λήψη των ενημερωτικών μας προσφορών,  έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από την υπηρεσία unsubscribe που υπάρχει στο τέλος κάθε Newsletter που του αποστέλλεται είτε μέσω email στο [email protected]  ,είτε τηλεφωνικώς στο 210 5775820:

Cookies

H επιχείρηση Τζερουνιάν Διονύσιος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριστη των χρηστών της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies για την αναγνώρισή του αν φυσικά δεν το επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο δίκαιο-Αντιρρήσεις

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ” ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Εντούτοις, πάγια πολιτικλη της επιχείρησής μας είναι οιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr να επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά.

Η πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεών της  διέπονται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο , ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηηνών.  Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί την Πολιτική Απορρήτου μη αποδεκτή, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας www.crcgroup.gr