Ενοικίαση φωτοτυπικού Ricoh MP 2000 (ανακατασκευής)

 RICOH MP2000 (ανακατασκευής)

 Διαχείριση εγγράφων για μικρά και μεσαία γραφεία.  Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση.

Προσφορά ενοικίασης:  € 60,00/μήνα + ΦΠΑ (24%

Δωρεάν κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης

Οικονομικοί όροι

 • Διάρκεια συμβολαίου ενοικίασης: 12 μήνες. 
 • Εγγύηση: 1 μίσθωμα €60,00, το οποίο δεν τιμολογείται
 • Συμβόλαιο Συντήρησης toner in: €0,01/αντίγραφο (Το συμβόλαιο συντήρησης είναι υποχρεωτικό για όσο διάστημα διαρκεί το συμβόλαιο μίσθωσης)
 • Στο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά εκτός από το χαρτί
 • Κατά την παράδοση του μηχανήματος τιμολογείται το πρώτο μίσθωμα και θα πρέπει να προκαταβληθούν η εγγύηση(€60) και το πρώτο μίσθωμα (€60+ΦΠΑ).
 • Ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο χώρος σας: 6 μήνες. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, ο πελάτης δύναται να επιστρέψει το μηχάνημα εφόσον κρίνει ότι δεν του είναι απαραίτητο και επιβαρύνεται τα μισθώματα, τα αντίγραφα και το κόστος εγγύησης.

Διευκρινίσεις

To μηχάνημα περιλαμβάνει σύνδεση στο δίκτυο, ADF(Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων), Duplex ( διπλή όψη), 2 κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού Α4-Α3 και τραπεζάκι.

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται στη διάθεσή μας είναι πλήρως και με άρτια επιμέλεια ανακατασκευασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια με πολύ λίγα αντίγραφα.

Πλεονεκτήματα μηχανήματος

 • Εξοικονόμηση χαρτιού (διπλή όψη)
 • Εξοικονόμηση χρόνου. Ταχύτερο από ένα απλό πολυμηχάνημα (20 αντίγραφα/λεπτό)
 • Μείωση στις εργατοώρες του προσωπικού (Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων)
 • Εκτύπωση Α3/Α4
 • Χαμηλότερο κόστος χρήσης αναλωσίμων
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
 • Σέρβις μηχανήματος στο χώρο σας