Ενοικίαση φωτοτυπικού Ricoh MPC 2051 (ανακατασκευής)

Ενοικίαση φωτοτυπικού Ricoh MPC 2051 (ανακατασκευής)

Προσφορά ενοικίασης: €60/μήνα +ΦΠΑ 24%

 Πλεονεκτήματα ενοικίασης φωτοτυπικού μηχανήματος-δικτυακού εκτυπωτή

 • Χωρίς δέσμευση κεφαλαίου της επιχείρησης
 • Εξοικονόμηση χαρτιού (διπλή όψη)
 • Εξοικονόμηση χρόνου. Ταχύτερο από ένα απλό πολυμηχάνημα (ταχύτερη επεξεργασία αποστολής δεδομένων-20 αντίγραφα/λεπτό)
 • Μείωση στις εργατοώρες του προσωπικού (Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων)
 • Εκτύπωση Α3/Α4
 • Χαμηλότερο κόστος χρήσης αναλωσίμων
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
 • Σέρβις μηχανήματος στο χώρο σας 

Όροι ενοικίασης

 • Διάρκεια συμβολαίου ενοικίασης:24 μήνες .
 • Εγγύηση: 1 μίσθωμα (€60,00) το οποίο δεν τιμολογείται
 • Συμβόλαιο Συντήρησης: Κόστος ανά αντίγραφο με service toner in : Black €0,02/αντίγραφο ,Colour €0.10/αντίγραφο (A4 σελίδα).
 • Κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης :70 €
 • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φπα 24 %.
 • Με την παράδοση του μηχανήματος τιμολογείται το πρώτο μίσθωμα και θα πρέπει να προκαταβληθούν η εγγύηση του μηχανήματος (€60,00) και το πρώτο μίσθωμα (€60,00+ΦΠΑ)
 • Στο συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα εκτός από το χαρτί.
 • Το συμβόλαιο συντήρησης είναι υποχρεωτικό για όσο διάστημα διαρκεί το συμφωνητικό ενοικίασης(24 μήνες).
 • Μετά την παρέλευση 12 μηνών, ο πελάτης εάν και εφόσον κρίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον το μηχάνημα δύναται να διακόψει το συμφωνητικό ενοικίασης με extra κόστος επιβάρυνσης €90. Το κόστος αυτό αφορά στην αποσύνδεση και επιστροφή του μηχανήματος πίσω στην εταιρεία.

 

*Τα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται στη διάθεση μας είναι πλήρως και με άρτια επιμέλεια ανακατασκευασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια με ελάχιστα αντίγραφα  ,επιλεγμένα από εκθέσεις παγκοσμίως. Πριν την παράδοση στον πελάτη, το εκάστοτε μηχάνημα ελέγχεται με ενδελέχεια και όσα ανταλλακτικά χρήζουν αντικατάστασης αντικαθίστανται με καινούργια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία συντήρησης.